vrijdag 12 oktober 2012

Monument onderhouden? Let op: Instandhoudingssubsidie vernieuwd!


De instandhoudingssubsidie voor Rijksmonumenten is zeer populair. Steeds meer monumenteneigenaren kunnen daarmee planmatig onderhoud uitvoeren. Dure restauraties ‘achteraf’ worden zo voorkomen. Om zo veel mogelijk eigenaren te ondersteunen, is de subsidieregeling op belangrijke onderdelen vernieuwd.
Grotste verandering in de regeling: de hoogte van de subsidie is niet meer gebaseerd op de subsidiabele kosten per monumentcategorie, maar op de herbouwwaarde per monument. Het voordeel is dat het monument zelf een 'weging' meekrijgt. De herbouwwaarde is te vinden op de polis of de offerte van de verzekeraar. Indien deze gedateerd is kunt u een erkende taxateur inschakelen voor een taxatie rapport met de herbouwwaarde. Tevens kan de aanvraag nu gedaan worden in de periode tussen 1 februari 2013 tot en met 31 maart 2013, voor de instandhoudingsperiode 2014 - 2019. Hierdoor vervalt het "wie het eerst komt die het eerst maalt principe".
Indien u hulp kunt gebruiken bij de aanvraag kunt u terecht bij Conserf, de officeuze partner van Busker Makelaardij op het gebied van monumenten. Gezien de enorme aanloop in de afgelopen jaren vragen wij u om zo vroeg mogelijk te beginnen met de aanvraag van het verplichte ‘instandhoudingsplan’. De aanvraag wordt ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).
Hieronder de belangrijkste punten voor u als monumenteneigenaar:
·         Elke eigenaar betaald voortaan 50% van de onderhoudskosten uit eigen middelen. Een vast percentage vereenvoudigt de regeling en er kunnen zo meer aanvragen gehonoreerd worden.
·         Bij gebouwde monumenten is het maximumbedrag aan subsidiabele kosten vanaf 2013 gebaseerd op de herbouwwaarde. De herbouwwaarde is te vinden op de polis of de offerte van de verzekeraar.
·         Voorrang voor Werelderfgoed (UNESCO) en professionele organisaties voor monumentenbehoud (aangewezen). Het overige budget wordt verdeeld over grotere en kleinere monumenten: 25% daarvan is bestemd voor monumenten met een herbouwwaarde boven de 8,3 miljoen euro en 75% is bestemd voor monumenten met een lagere herbouwwaarde.


Meer informatie is te vinden op de website van Conserf.

Amsterdam, monument, rijksmonument, monument kopen, huis kopen amsterdam, aankoopmakelaar, Busker Makelaardij, Unesco, werelderfgoed


Bron: nieuwsbrief Conserf

Geen opmerkingen:

Een reactie posten