vrijdag 23 november 2012

Gebruik maken van de huidige hypotheekregels, tot wanneer kan ik een huis kopen?

Voor diegene die nog gebruik wilt maken van de huidige hypotheekregels iets meer duidelijkheid:

Kopen kan nog tot en met 31 december 2012 (valt op een maandag)

De voorwaarden:
- De koopakte dient voor of op 31 december getekend te worden.
- De ontbindende voorwaarden die opgenomen worden dienen standaard te zijn indien ze na 31 december verlopen. (Voorbeelden van een standaard ontbindende voorwaarde is bijvoorbeeld het voorbehoud financiering of de drie dagen bedenktijd).

Dus heb je een huis op het oog en twijfelde je of je dat nog kon kopen nader de huidige regels? Dat kan dus nog steeds! Neem uiteraard wel je eigen aankoopmakelaar mee om ervoor te zorgen dat je, zeker nu, niet teveel betaald!
hypotheek, Busker Makelaardij, huis kopen, hypotheekrenteaftrek, aankoopmakelaar Amsterdam, aankoop makelaar, makelaar, Busker Makelaardij

Hieronder de officiële tekst en uitleg:


“De leden van de fractie van het CDA vragen naar de betekenis van de term ‘onherroepelijk’, zoals opgenomen in het voorgestelde artikel 10bis.1 van de Wet IB 2001. Met de term ‘onherroepelijk’ is ervoor gekozen om zoveel mogelijk zekerheid te verschaffen door met het gebruik van deze term aan te sluiten bij het overgangsrecht, zoals dat gold zowel ten tijde van de invoering van de bijleenregeling in 2004 als ten tijde van de afschaffing van de goedkoperwonenregeling in 2010. Ook onder het toenmalige overgangsrecht diende er sprake te zijn van een onherroepelijke schriftelijke koopovereenkomst.
Net als toen geldt derhalve voor een beroep op het huidige overgangsrecht dat sprake moet zijn van reële overeenkomsten, waardoor betrokken partijen onherroepelijk gebonden zijn. Het ontmoet echter geen bezwaar als dergelijke overeenkomsten een normale ontbindingsclausule bevatten. De beleidsmatige uitwerking van deze bepaling zoals toen was opgenomen in het besluit van 20 februari 2007 en is voortgezet in het besluit van 26 augustus 2010, geldt derhalve ook voor het thans voorgestelde overgangsrecht.
De schriftelijke overeenkomst moet uiterlijk op 31 december 2012 tot stand zijn gekomen. Bij nieuwbouwwoningen is daarvan sprake zodra de koop-aannemingsovereenkomst, waarbij over en weer verplichtingen worden aangegaan, gesloten is. Ook moet de koopprijs in de overeenkomst zijn vastgesteld. Deze overeenkomsten mogen een gebruikelijke ontbindingsclausule bevatten. Het gebruikelijke financieringsvoorbehoud en de wettelijke bedenktijd van drie dagen worden beschouwd als dergelijke clausules en deze doen derhalve niet af aan de onherroepelijkheid van de overeenkomst.
Bij nieuwbouw zijn diverse ontbindingsclausules en opschortende voorwaarden mogelijk. In de praktijk is het bijvoorbeeld gebruikelijk om een overeenkomst aan te gaan onder de opschortende voorwaarde dat de ondernemer op een bepaald tijdstip ten minste een bepaald percentage van de woningen van het project heeft verkocht. Ook kan als voorwaarde gelden dat een bouwvergunning wordt afgegeven of dat de grond door de ondernemer in eigendom wordt verworven.
Dergelijke voorwaarden hoeven in beginsel geen belemmering te zijn voor toepassing van het overgangsrecht, mits het gebruikelijke voorwaarden zijn waarvan de vervulling zich onttrekt aan de invloedssfeer van de koper. In alle gevallen geldt het overgangsrecht alleen als de woning ten gevolge van die overeenkomst daadwerkelijk wordt gekocht en aansluitend aan de levering als eigen woning gaat dienen.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten