donderdag 6 december 2012

Zaterdag 8 december is er weer een open huizen dag. Waar moet je opletten?

Zaterdag 8 december is er weer een uitgelezen kans om een rijtje woningen te bekijken zonder daarvoor speciaal een vrije dag op te hoeven nemen.

Voor deze koude dag hier nog twee aanvullende tips:

- neem handschoenen mee; en kleed je warm aan!
- stop na 2 bezichtigingen even bij het lokale koffiebarretje voor een warme choco of een warme cappuccino; niets zo goed om de buurt te leren kennen als praten met de barman van de lokale koffiebar en even opwarmen tussendoor kan uiteraard ook geen kwaad.
- zodra je een woning hebt gevonden waar je wel zou willen wonen, bel dan meteen je aankoopmakelaar! (als je er nog geen hebt, bel dan Busker Aankoopmakelaar, 06-48262981) Zo kan je er voor zorgen dat je nog steeds onder de huidige hypotheekregels een huis kunt kopen.

De rest van de tips voor de open huizen dag zijn hier te lezen:
http://aankoopmakelaaramsterdam.blogspot.nl/2012/03/tips-voor-de-open-huizenroute-op.html

En de voorwaarden omtrent het kopen van een woning onder de huidige hypotheekregels hier:
http://aankoopmakelaaramsterdam.blogspot.nl/2012/11/gebruik-maken-van-de-huidige.html

zaterdag 1 december 2012

2 nieuwe webpagina's speciaal voor de koper van een huis in Amsterdam

Busker Makelaardij heeft 2 nieuwe webpagina's gelanceerd speciaal voor de koper!

De eerste:
http://www.gerenoveerd-appartement.nl/
Speciaal voor de koper die geïnteresseerd is in een gerenoveerd appartement in Amsterdam.

De tweede:
http://www.buskeraankoopmakelaar.nl/
Speciaal voor de koper die gebruik wenst te maken van de diensten van een aankoopmakelaar.

vrijdag 23 november 2012

Gebruik maken van de huidige hypotheekregels, tot wanneer kan ik een huis kopen?

Voor diegene die nog gebruik wilt maken van de huidige hypotheekregels iets meer duidelijkheid:

Kopen kan nog tot en met 31 december 2012 (valt op een maandag)

De voorwaarden:
- De koopakte dient voor of op 31 december getekend te worden.
- De ontbindende voorwaarden die opgenomen worden dienen standaard te zijn indien ze na 31 december verlopen. (Voorbeelden van een standaard ontbindende voorwaarde is bijvoorbeeld het voorbehoud financiering of de drie dagen bedenktijd).

Dus heb je een huis op het oog en twijfelde je of je dat nog kon kopen nader de huidige regels? Dat kan dus nog steeds! Neem uiteraard wel je eigen aankoopmakelaar mee om ervoor te zorgen dat je, zeker nu, niet teveel betaald!
hypotheek, Busker Makelaardij, huis kopen, hypotheekrenteaftrek, aankoopmakelaar Amsterdam, aankoop makelaar, makelaar, Busker Makelaardij

Hieronder de officiële tekst en uitleg:


“De leden van de fractie van het CDA vragen naar de betekenis van de term ‘onherroepelijk’, zoals opgenomen in het voorgestelde artikel 10bis.1 van de Wet IB 2001. Met de term ‘onherroepelijk’ is ervoor gekozen om zoveel mogelijk zekerheid te verschaffen door met het gebruik van deze term aan te sluiten bij het overgangsrecht, zoals dat gold zowel ten tijde van de invoering van de bijleenregeling in 2004 als ten tijde van de afschaffing van de goedkoperwonenregeling in 2010. Ook onder het toenmalige overgangsrecht diende er sprake te zijn van een onherroepelijke schriftelijke koopovereenkomst.
Net als toen geldt derhalve voor een beroep op het huidige overgangsrecht dat sprake moet zijn van reële overeenkomsten, waardoor betrokken partijen onherroepelijk gebonden zijn. Het ontmoet echter geen bezwaar als dergelijke overeenkomsten een normale ontbindingsclausule bevatten. De beleidsmatige uitwerking van deze bepaling zoals toen was opgenomen in het besluit van 20 februari 2007 en is voortgezet in het besluit van 26 augustus 2010, geldt derhalve ook voor het thans voorgestelde overgangsrecht.
De schriftelijke overeenkomst moet uiterlijk op 31 december 2012 tot stand zijn gekomen. Bij nieuwbouwwoningen is daarvan sprake zodra de koop-aannemingsovereenkomst, waarbij over en weer verplichtingen worden aangegaan, gesloten is. Ook moet de koopprijs in de overeenkomst zijn vastgesteld. Deze overeenkomsten mogen een gebruikelijke ontbindingsclausule bevatten. Het gebruikelijke financieringsvoorbehoud en de wettelijke bedenktijd van drie dagen worden beschouwd als dergelijke clausules en deze doen derhalve niet af aan de onherroepelijkheid van de overeenkomst.
Bij nieuwbouw zijn diverse ontbindingsclausules en opschortende voorwaarden mogelijk. In de praktijk is het bijvoorbeeld gebruikelijk om een overeenkomst aan te gaan onder de opschortende voorwaarde dat de ondernemer op een bepaald tijdstip ten minste een bepaald percentage van de woningen van het project heeft verkocht. Ook kan als voorwaarde gelden dat een bouwvergunning wordt afgegeven of dat de grond door de ondernemer in eigendom wordt verworven.
Dergelijke voorwaarden hoeven in beginsel geen belemmering te zijn voor toepassing van het overgangsrecht, mits het gebruikelijke voorwaarden zijn waarvan de vervulling zich onttrekt aan de invloedssfeer van de koper. In alle gevallen geldt het overgangsrecht alleen als de woning ten gevolge van die overeenkomst daadwerkelijk wordt gekocht en aansluitend aan de levering als eigen woning gaat dienen.”

dinsdag 30 oktober 2012

Het regeerakkoord: een overzicht van de gevolgen voor de woningmarkt.


De gevolgen van het regeerakkoord voor de woningmarkt in begrijpelijke punten:


Minister
- Er komt een nieuwe minister: een minister voor Wonen en Rijksdienst. deze minister wordt belast met het woondossier, dit vanwege het grote belang en grote complexiteit van de hervormingen.

Overdrachtsbelasting 
- De overdrachtsbelasting bij het kopen van een woning blijft structureel op het verlaagde tarief van 2%.

Voorwaarden rente aftrek
- Voorwaarde voor de renteaftrek bij hypotheken per 1 januari 2013 is annuïtair aflossen.
- Duur van de hypotheekrenteaftrek blijft 30 jaar.

Hypotheekrenteaftrek
- Hypotheekrenteaftrek blijft bestaan maar wordt wel aangepast.
- Per 2014 wordt de maximale hypotheekrenteaftrek (de vierde schijf) elk jaar met een half procent terug gebracht tot de derde schijf (uiteindelijk 38%)
- De vierde en hoogste schijf wordt verlaagd van 52% naar 49%.
- per 2014 word de derde schijf verlaagd van 42% naar 38%.

Restschuld
- De rente betaald over de restschuld (schuld die overblijft na verkoop van de woning waarbij de opbrengst lager is dan de hoogte van de hypotheek) mag maximaal 5 jaar lang worden afgetrokken onder voorwaarden. (Voorwaarden nog niet geformuleerd)

Huurmarkt
- De huurtoeslag blijft intact.
- De huurverhoging wordt inkomensafhankelijk:
- Inkomen tot 33.000: 1,5% plus inflatie.
- Inkomen tussen de 33.000 en de 43.000: 2,5% plus inflatie.
- Inkomen boven de 43.000: 6,5% plus inflatie.
- Bij een inkomen boven de 43.000 wordt het waarderingssysteem tijdelijk buiten werking gesteld. Zodra de zittende huurder vertrekt geldt de maximale huursom weer. Dit om scheefwonen tegen te gaan.

donderdag 25 oktober 2012

Banken verstrekken weer makkelijker hypotheek!

Dat banken te moeilijk doen met het verstrekken van een hypotheek is een steeds vaker gehoord probleem. Als er iets met de woning aan de hand is, bijvoorbeeld particuliere erfpacht, code 3 fundering, slechte vve, onduidelijkheid over onderhoud van het pand, persoonlijke lening, credit card schuld, etc, wordt de aanvraag afgekeurd. Maar het wordt ook vaak overdreven!
Wij kregen net een finaal akkoord van de bank op de hypotheek voor een klant voor de aankoop van een appartement in Amsterdam met een code 3 fundering uit 1990. 1 bouwmuur was al opnieuw gefundeerd en de anderen moeten waarschijnlijk binnenkort gedaan worden. Hier was echter nog niet genoeg geld voor in kas en ook was er nog geen offerte aangevraagd bij een funderingsbedrijf. Normaal gesproken zou dit een no go voor de bank zijn, maar door goed onderzoek en vooral goede communicatie tussen de aankoopmakelaar en de bank zijn er weer 2 mensen blij gemaakt: koper en verkoper!

Uiteraard hebben wij als aankoopmakelaar met alle gebreken en toekomstig verwachte kosten, zoals fundering en onderhoud aan het pand, rekening gehouden in de onderhandelingen en de uiteindelijke aankoopprijs.
Busker aankoopmakelaars zorgen er namelijk voor dat je nooit teveel betaald voor jouw toekomstige huis!

vrijdag 12 oktober 2012

Monument onderhouden? Let op: Instandhoudingssubsidie vernieuwd!


De instandhoudingssubsidie voor Rijksmonumenten is zeer populair. Steeds meer monumenteneigenaren kunnen daarmee planmatig onderhoud uitvoeren. Dure restauraties ‘achteraf’ worden zo voorkomen. Om zo veel mogelijk eigenaren te ondersteunen, is de subsidieregeling op belangrijke onderdelen vernieuwd.
Grotste verandering in de regeling: de hoogte van de subsidie is niet meer gebaseerd op de subsidiabele kosten per monumentcategorie, maar op de herbouwwaarde per monument. Het voordeel is dat het monument zelf een 'weging' meekrijgt. De herbouwwaarde is te vinden op de polis of de offerte van de verzekeraar. Indien deze gedateerd is kunt u een erkende taxateur inschakelen voor een taxatie rapport met de herbouwwaarde. Tevens kan de aanvraag nu gedaan worden in de periode tussen 1 februari 2013 tot en met 31 maart 2013, voor de instandhoudingsperiode 2014 - 2019. Hierdoor vervalt het "wie het eerst komt die het eerst maalt principe".
Indien u hulp kunt gebruiken bij de aanvraag kunt u terecht bij Conserf, de officeuze partner van Busker Makelaardij op het gebied van monumenten. Gezien de enorme aanloop in de afgelopen jaren vragen wij u om zo vroeg mogelijk te beginnen met de aanvraag van het verplichte ‘instandhoudingsplan’. De aanvraag wordt ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).
Hieronder de belangrijkste punten voor u als monumenteneigenaar:
·         Elke eigenaar betaald voortaan 50% van de onderhoudskosten uit eigen middelen. Een vast percentage vereenvoudigt de regeling en er kunnen zo meer aanvragen gehonoreerd worden.
·         Bij gebouwde monumenten is het maximumbedrag aan subsidiabele kosten vanaf 2013 gebaseerd op de herbouwwaarde. De herbouwwaarde is te vinden op de polis of de offerte van de verzekeraar.
·         Voorrang voor Werelderfgoed (UNESCO) en professionele organisaties voor monumentenbehoud (aangewezen). Het overige budget wordt verdeeld over grotere en kleinere monumenten: 25% daarvan is bestemd voor monumenten met een herbouwwaarde boven de 8,3 miljoen euro en 75% is bestemd voor monumenten met een lagere herbouwwaarde.


Meer informatie is te vinden op de website van Conserf.

Amsterdam, monument, rijksmonument, monument kopen, huis kopen amsterdam, aankoopmakelaar, Busker Makelaardij, Unesco, werelderfgoed


Bron: nieuwsbrief Conserf

vrijdag 21 september 2012

Open huis op zaterdag 29 september

29 september is het weer zover! Zonder afspraak een huis bezichtigen, lekker vrijblijvend rondsnuffelen en dé mogelijkheid voor diegene die nog gewoon doordeweeks moet werken voor zijn of haar geld en zodoende niet tijdens de standaard werkuren (9-5) kan bezichtigen.
Inderdaad verkopende makelaars! Wanneer gaan we nou eens allemaal de mogelijkheid bieden om na 17uur of op zaterdag ook een bezichtiging in te plannen?!

Om goed voorbereid te zijn, hieronder de link naar mijn vorige post met tips voor de open huizen route:
http://aankoopmakelaaramsterdam.blogspot.nl/2012/03/tips-voor-de-open-huizenroute-op.html

open huis, makelaar, funda, Busker Makelaardij, aankoopmakelaar, amsterdam, appartement, vrijblijvend bezichtigen

Vergeet niet dat als je dit jaar nog een woning wilt kopen je nog circa 6 weken hebt om iets leuks te vinden, want je dient rekening te houden met minimaal 7 weken tussen de koopovereenkomst en de levering. Tenzij je uiteraard gewoon het geld op de bank hebt staan omdat je net de loterij hebt gewonnen of omdat je gewoon heel goed kan sparen, maar dan maakt het sowieso niet echt uit of je nu of in 2013 iets koopt!

dinsdag 4 september 2012

Open Monumentendag 8 en 9 september

Aanstaande weekend is het weer zover! Op 8 en 9 september komt de open monumentendag er weer aan. Een uitgelezen kans om Amsterdam op een andere manier te ontdekken. Het thema voor 2012 is groen van toen. En ook in de stad Amsterdam is er weer van alles te zien!

Kijk op http://www.openmonumentendag.nl/ voor alle deelnemende monumenten en meer informatie.

dinsdag 31 juli 2012

Vierkante meters op Funda

Vierkante meters in makelaarsland.....hoe zit dat nou eigenlijk precies?

Ik kom het wekelijks tegen bij bezichtigingen voor en met mijn aankoopklanten van woningen in Amsterdam....ik loop een appartement in welke volgens Funda en de verkopend makelaar een bepaald aantal vierkante meters is, maar toch een stuk kleiner aanvoelt. Optisch bedrog? Verkeerde indeling? Of toch niet zo groot als beweerd wordt?

Een aantal jaar geleden was het voor makelaars en verkopers redelijk normaal om vierkante meters naar boven af te ronden. Verschillen van 10-20% kwam ik regelmatig tegen. Ik was niet de enige die het opviel, zo heeft Tros Radar er een programma aan gewijd en kwam tot de schokkende conclusie dat er weinig ethiek was bij de makelaars en dat vierkante meters vaak werden verzonnen.

Sinds het invoeren van een boete door onder andere de NVM bij het niet inmeten volgens de NEN2580 norm is hier enigszins verandering in gekomen. Steeds vaker zie je een plattegrond toegevoegd met de afmetingen erin of staat er duidelijk bij dat de woning ingemeten is volgens de NEN2580 norm.

Leica, afstandsmeter, makelaar, aankoopmakelaar, Busker Makelaardij, huis kopen, verkopend makelaar, Amsterdam

Om er toch zeker van te zijn dat mijn klant geen kat in de zak koopt, meet ik het appartement dat mijn klant wil kopen altijd na met een lasermeter. En helaas kom ik nog steeds tegen dat de opgegeven vierkante meters niet altijd kloppen. Ik kom er zelfs wel eens achter dat de maten op de plattegrond niet eens correct zijn. Dan hoop ik maar dat de verkopend makelaar een meetfout heeft gemaakt en dat dit niet moedwillig is geweest.


Belangrijk dus om bij het kopen van een huis altijd alles na te gaan en na te kijken wat er door de verkoper en zijn of haar makelaar verteld wordt. En als je twijfelt of niet weet waar je nog meer op moet letten bij het kopen van een huis? Schakel Busker Makelaardij dan in als aankoopmakelaar, dan weet je zeker dat alles goed gecheckt wordt.

Voor nu nog even de belangrijkste punten voor het meten van de gebruiksoppervlak wonen op een rij:

- Buitenmuren tellen niet mee, maar de binnenmuren wel
- Oppervlaktes onder schuine daken onder de 1,50 meter tellen niet mee
- Oppervlaktes onder trappen tellen wel mee
- Trapgaten tot 4m² tellen mee, trapgaten groter dan  4m² tellen echter niet mee
- Erkers en nisjes kleiner dan 0,5m² tellen niet mee
- Dragende muren in het appartement / in de woning, leidingkokers, ed tellen wel mee
- Bij appartementen tellen gezamenlijke ruimten zoals trappenhuizen niet mee


donderdag 19 juli 2012

Vrij op naam = kopen zonder kosten! Of toch niet?!

Ik zag weer een prachtig verkoopbord hangen met de 'vrij op naam actie'. De stelling op het verkoopbord luidde: "vrij op naam (of v.o.n.) = kopen zonder kosten".
vrij op naam, von, huis kopen, overdrachtsbelasting, Busker Makelaardij, aankoopmakelaar, aankoopmakelaar Amsterdam, aankoop makelaar, appartement kopen, woningbouwvereniging, gerenoveerd appartement


Maar is dat wel waar?
Op de website is de volgende berekening geplaatst:

Kosten Koper

Vrij op naam 

Koopsom
€150.000,00
Koopsom
€150.000,00
Overdrachtsbelasting 6%
€9.000,00
Overdrachtsbelasting 6%
€-
Notariskosten 2%
€3.000,00
Notariskosten 2%
€-
U betaalt
€162.000,00
U betaalt
€150.000,00
(allereerst lopen ze natuurlijk behoorlijk achter met een overdrachtsbelasting van 6%. En waar ze de notaris vandaan halen die 2% rekent vraag ik me ook af, zeker als je de kleine lettertjes leest waarin wordt aangegeven dat alleen de notariskosten voor de verkoop door de verkoper betaald worden)

Maar bij het kopen van een huis (met hypotheek) kan meer bij komen kijken!

- Notariskosten voor de hypotheekakte
- Kadasterkosten voor het inschrijven van de hypotheekakte
- Afsluitprovisie voor de hypotheek
- Inschrijvingskosten voor de VvE (soms mutatiekosten en overdrachtskosten)
- Afsluitprovisie NHG
- Kosten voor de bouwkundige keuring
- Kosten voor de (verplichte) taxatie voor de bank
- Eventueel de kosten voor de aankoopmakelaar (maar die verdient zich natuurlijk terug ;-))
- Wettelijk verplichte inzage VIS, GBA ed

En dan nog een paar dingen die verrekend worden op de nota van afrekening: (moeten ook betaald worden)
- Verrekening zakelijke lasten gemeente zoals rioolrecht, ozb en waterschapslasten
- Verrekening erfpachtcanon
- Verrekening servicekosten

Al met al is het dus zo dat je met €150.000,- nog niet klaar bent als je een huis koopt voor €150.000,- Ook niet als je V.o.n. (vrij op naam) koopt! Laat je dus goed adviseren!


zaterdag 14 juli 2012

2 nieuwe pagina's toegevoegd aan het blog

Er zijn twee nieuwe pagina's toegevoegd op dit blog:

1) Een vaste pagina met vraag en antwoord. Hier kan je al je vragen stellen die je hebt over de makelaardij, de huizenmarkt, (aankoop)makelaars, het kopen van een huis, etc. En je mag ook nog verwachten dat je een antwoord zult krijgen!
Hier de directe link:
Vraag en krijg antwoord

2) Een vaste pagina met objecten (appartementen, woningen, panden, studio's, ed) die wij zoeken voor onze klanten. Misschien ben je net van plan je huis te verkopen en is er een match met 1 van onze zoekers.....dat kan je zomaar een boel geld schelen omdat je dan geen verkoopmakelaar in hoeft te schakelen. Je hebt namelijk de koper dan al gevonden!
Hier de directe link:
Gezocht voor onze klanten

huizenjacht, Busker Makelaardij, aankoopmakelaar, goede aankoopmakelaar in Amsterdam, huis kopen, appartement, gerenoveerd appartement, Hans Busker, makelaardij, makelaars, grachtengordel, jordaan, westerpark, oud west

donderdag 5 juli 2012

Kortzichtig filmpje bankgarantie Nationale Waarborg

Altijd leuk om reclame te krijgen waar je iets aan denkt te hebben. Ditmaal een advies filmpje over de bankgarantie bij het kopen van een huis.

In het filmpje eerst een korte uitleg wat een bankgarantie is, hier meteen al het eerste punt waar ik het niet mee eens ben, namelijk dat de bankgarantie volgens Nationale Waarborg al binnen een paar weken bij de notaris moet liggen. Als je dat afspreekt met de verkoper dan had je toch echt een aankoopmakelaar moeten inschakelen. Wij zorgen er in ieder geval altijd voor dat de datum van het stellen van de bankgarantie altijd na de datum van de ontbindende voorwaarden ligt.


Daarna wordt je verteld dat je dan het risico loopt dat je door de notaris in gebreke wordt gesteld. Dit wordt niet door de notaris gedaan maar door de verkoper. De notaris zal slechts de verkoper melden dat niet aan de verplichtingen is voldaan. Vervolgens kan de verkoper ervoor kiezen de koper in gebreke te stellen. Vaak kan hij of zij dit wel via de notaris doen.


Vervolgens komen ze met de verzekerde waarborgsom. Dat klinkt natuurlijk al een stuk beter; de ontbindende voorwaarden heb je laten verlopen en de financiering gaat niet door, dan zou je kunnen blijven zitten met een schuld van 10% (de hoogte van de bankgarantie). Maar niet bij de verzekerde waarborg, want dan is dit bedrag verzekerd en wordt dit betaald door de Nationale Waarborg (of de verzekeringsmaatschappij hierachter). Komen daarna echter wel de voorwaarden van de verzekering. En daar staan helaas niet alle punten bij, dus blijf het goed in de gaten houden!


waarborg, bankgarantie, makelaardij, aankoopmakelaar, huis kopen, amsterdam


Wat als de bank geen financiering geeft om 1 van de volgende redenen?
- niet afbetaalde creditcard
- studieschuld
- te laag inkomen
- geen vast contract
- erfpachtvoorwaarden en tijdsvak waar de bank het niet mee eens is
- of welke andere reden de bank tegenwoordig kan geven om een financiering niet door te laten gaan.....


Al met al handig om een bankgarantie snel te kunnen stellen, maar het belangrijkste is: zorg ervoor dat je de kennis in huis hebt of haalt (aankoopmakelaar) als je een huis gaat kopen! Dan kom je niet voor nare verrassingen te staan en kan de bankgarantie gewoon gesteld worden nadat de financiering rond is.


Voor het filmpje hieronder de link:
http://nwb.eerstestap.nl/pagina/372/video+nationale+waarborg.html

dinsdag 3 juli 2012

Monument kopen, verbouwen en/of restaureren?


Kijk dan eens bij Conserf monumentenzorg voor alles over monumenten. Bij het inschakelen van Busker Makelaardij als aankoopmakelaar bij het kopen van een monument nemen wij de kosten voor een bouwkundige keuring door Conserf voor onze rekening!
monumenten, conserf, renovaties, aankoopmakelaar, amsterdam, leiden, makelaardij, huizenmarkt, huis kopen
Nederland telt vele prachtige monumenten. Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten, maar ook onbeschermde historische panden die vanwege hun monumentale karakter het behouden waard zijn. Om al deze gebouwen te behouden is periodiek onderhoud noodzakelijk. Voorkomen is immers beter dan genezen. Preventief onderhoud remt het natuurlijke proces van aftakeling van een gebouw. Tijdig ingrijpen voorkomt schade en zodoende zware ingrepen aan het monument.
Conserf B.V. is een onafhankelijk monumentenadviesbureau dat zich richt op de instandhouding van monumentale panden in heel Nederland. Onze kerntaken zijn het opstellen van onderhoudsplannen, onderhoudsbegrotingen, bouwhistorische opnames en het geven van restauratiebegeleiding en advies aan eigenaren van monumentale panden.
Meer informatie: www.conserf.nl

monument, 3d tekening, conserf, makelaardij, busker makelaardij, aankoopmakelaar, huizenmarkt, amsterdam, leiden
3D architectural visualisation of a medieval house at Leyden, made by Conserf, drawn by Dick Floris.

donderdag 28 juni 2012

New apartments available on the pre-market list!

There are new completely renovated apartments available on the pre-market listAnd by the end of this week there will be some more apartments available.


If the  apartment you are looking for is not available in the list, you can give us a call and let us find what you are looking for!


aankoopmakelaar, gerenoveerd appartement, amsterdam, huis kopen, makelaardij, busker makelaardijCheck it out now!
http://www.aankoopmakelaaramsterdam.blogspot.nl/p/vooraanbiedingen-gerenoveerde.html

woensdag 27 juni 2012

Gemeentelijke erfpachtaanbieding vaak te hoog!


Meer dan de helft van de erfpachters accepteert de gemeentelijke erfpachtaanbiedingen niet. Deskundigen stellen de jaarlijkse canon bij 82% van deze aanbiedingen gemiddeld € 591 lager vast dan de gemeente. Door de lage acceptatiegraad worden gemeente en erfpachter geconfronteerd met hogere kosten. Het college van B en W deelt de conclusie van de rekenkamer dat het systeem veranderd moet worden. Dit blijkt uit het vandaag verschenen rapport Canonherzieningen einde tijdvak, de gemeentelijke aanbiedingen onderzocht van de Rekenkamer Amsterdam.


De gemeente Amsterdam bezit veel grond. Deze grond verkoopt zij niet, maar geeft zij uit in erfpacht. De erfpachter mag de grond in principe altijd gebruiken, zolang hij zich maar aan de afspraken houdt en een vergoeding voor het gebruik van de grond - de (erfpacht)canon - betaalt. Afhankelijk van de voorwaarden  maken de gemeente en de erfpachter na 50 of 75 jaar nieuwe afspraken over de voorwaarden van het gebruik van de grond en de nieuwe canon. Voor een steeds groter wordend deel van de erfpachtrechten  doet de gemeente eerst een aanbieding voor de nieuwe canon. Gaat de erfpachter hiermee niet akkoord, dan wordt de canon alsnog door een commissie van drie deskundigen vastgesteld.

Na het afwijzen van de gemeentelijke aanbiedingen stellen deskundigen in 18% van de onderzochte dossiers de jaarlijks te betalen canon gemiddeld € 163 hoger vast dan de gemeente. In 82% werd de te betalen canon gemiddeld € 591 lager vastgesteld. 


Zowel de gemeente als de erfpachter blijven de kosten van de deskundigen bespaard (€ 885) wanneer de gemeentelijke aanbieding wordt geaccepteerd. Wanneer de gemeentelijke aanbiedingen en de  waardebepaling van deskundigen minder uiteen zouden lopen, pakt de gemeentelijke aanbieding voor zowel  de gemeente als de erfpachter voordeliger uit. In het geval dat de gemeente blijft doen wat ze tot nu toe deed, verwacht de rekenkamer dat nog meer erfpachters dan voorheen de gemeentelijke aanbieding zullen afwijzen, terwijl het aantal gemeentelijke aanbiedingen in de komende jaren sterk zal stijgen. Van ruim 200 in 2012 naar bijna 5.200 in 2023. 


Eén deel van de oplossing zit in het transparanter maken van (het systeem van) de gemeentelijke aanbieding. Daarvoor is het noodzakelijk dat het college onderzoekt hoe de gemeentelijke aanbiedingen voorspelbaar, begrijpelijk en controleerbaar kunnen worden gemaakt. Een ander deel van de oplossing is dat het gemeentebestuur zoekt naar mogelijkheden om de methode van de gemeente en die van deskundigen meer met elkaar overeen te laten komen. In dat geval is onderzoek naar de (juridische) mogelijkheden om gezamenlijke ‘spelregels’ af te spreken gewenst. Het college van B en W geeft aan het merendeel van de aanbevelingen van de rekenkamer te willen meenemen in de actualisatie van het erfpachtstelsel. 


Bron: Amsterdamse Rekenkamer

dinsdag 26 juni 2012

Samenwerking met Bob de Kort, Verbouw en Renovaties

renovatie, verbouwing, amsterdam, aankoopmakelaar, busker makelaardij, bob de kortOm je nog beter van dienst te kunnen zijn, zijn wij altijd op zoek naar goede contacten in de wereld van de Amsterdamse huizenmarkt. Zo kunnen wij onze klanten doorverwijzen naar een goede en betrouwbare partij indien zij bijvoorbeeld een hypotheek willen aanvragen, een verbouwing willen laten uitvoeren, de inrichting van hun huis willen uitbesteden, juridische zaken moeten regelen, etc.

Voor verbouwingen en renovaties hebben wij al vaker onze klanten doorgestuurd naar Bob de Kort, Verbouw en Renovaties. Aangezien wij erg tevreden zijn over het werk dat Bob de Kort met zijn bedrijf levert benadrukken we dat nogmaals via dit bericht!

Voor een kijkje op de website:
www.bobdekort.nl en www.verbouwenrenovaties.nl


maandag 18 juni 2012

Aantal verkochte woningen gestegen, koopsom gedaald in Mei

Kadaster registreert meer verkochte woningen dan in mei 2011

In mei 2012 registreerde het Kadaster 10.182 verkochte woningen. Dit is een stijging van 2,7% ten opzichte van mei 2011 (9.915). Vergeleken met april 2012 is er sprake van een stijging van 23,6%. Het Kadaster registreerde toen 8.236 verkochte woningen.


Woningtypen
Vrijwel alle woningtypen laten een stijging zien ten opzichte van het aantal geregistreerde verkochte woningen in mei 2011. Hoekwoningen stegen het meest in deze periode met 8,8%. De enige daling deed zich voor bij de appartementen met 2,1%. Ook ten opzichte van de voorgaande maand, april 2012, is de stijging bij de hoekwoningen het grootst (30,5%).

Provincies
Ten opzichte van mei 2011 is in zeven van de twaalf provincies een stijging te zien van het aantal geregistreerde verkochte woningen. De grootste stijging doet zich voor in de provincie Zeeland met 17,1%. Daar tegenover staat een daling van 4% in de provincie Friesland. Ten opzichte van april 2012 is er overal een stijging te zien. De grootste verandering is te zien in Limburg (29,1%) en Noord-Holland (29,0).

Hypotheken
Het aantal geregistreerde hypotheken nam in mei 2012 met 21,9% af ten opzichte van mei 2011, van 21.700 naar 16.942. Vergeleken met april 2012 is er een stijging van 19,1%.

Executieveilingen
In mei 2012 vonden 269 executieveilingen plaats. Dit is een stijging van 21,2% ten opzichte van mei 2011 (222).

Gemiddelde koopsom
De gemiddelde koopsom in mei 2012 daalde naar €228.010,-. Een daling van 1,3% ten opzichte van april toen zich er een licht herstel voordeet.


Bron:  Kadaster

vrijdag 15 juni 2012

Dit weekend: open tuinen dagen in Amsterdam

Elk jaar in het derde weekend van juni zijn de Amsterdamse Open Tuinen Dagen. Op 15, 16 en 17 juni 2012 zullen zo’n dertig grachtentuinen opengesteld worden voor het publiek. Dit jaar is het thema 'Koetshuizen en tuinhuizen'.


aankoopmakelaar, open tuinen, amsterdam

Voor meer informatie:
http://www.opentuinendagen.nl

maandag 28 mei 2012

Verlaging overdrachtsbelasting definitief

Overdrachtsbelasting. Verlaging tarief bij verkrijging woningen
Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio’s, Brieven en beleidsbesluiten
Besluit van 25 mei 2012, nr. BLKB 2012/863M

 De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

In dit besluit wordt goedgekeurd dat met ingang van 1 juli 2012 bij de verkrijging van een woning overdrachtsbelasting wordt geheven naar een tarief van 2 procent.

1. Inleiding 

Vanaf 15 juni 2011 is voor de verkrijging van woningen het tarief voor de overdrachtsbelasting tijdelijk verlaagd naar 2 procent. Deze tijdelijke maatregel loopt tot 1 juli 2012. In het Begrotingsakkoord 2013 is besloten om per 1 juli 2012 het tarief van de overdrachtsbelasting bij de verkrijging van woningen structureel naar 2 procent te verlagen. Deze wijziging zal opgenomen worden in een wetsvoorstel dat nog aan de Tweede Kamer moet worden aangeboden. Na inwerkingtreding van de wet werkt deze wijziging terug tot en met 1 juli 2012.

2. Goedkeuring 

Het is niet wenselijk dat belanghebbenden de verkrijging van een woning uitstellen tot het wetsvoorstel wordt aangenomen. Daarom keur ik vooruitlopend op wetswijziging het volgende goed. Goedkeuring Ik keur goed dat voor de heffing van overdrachtsbelasting een tarief van 2 procent wordt toegepast bij de verkrijging op of na 1 juli 2012 van een woning. Hieronder wordt het begrip woning nader toegelicht.

3. Woning 

De maatregel ziet op de verkrijging van woningen of van rechten waaraan deze zijn onderworpen. De structurele verlaging van het tarief wordt vormgegeven zoals deze als tijdelijke maatregel op 30 juni 2012 in artikel 14, tweede lid, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer is geregeld1. Voor de uitleg van het begrip woning verwijs ik naar de memorie van toelichting behorende bij de tijdelijke maatregel2.  

4.  Inwerkingtreding en vervaldatum 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2012.
Dit besluit geldt totdat het voornoemde wetsvoorstel tot wet is verheven.  
Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.


Den Haag,  25 mei 2012
de Staatssecretaris van Financiën F.H.H. Weekers


1Wet van 22 december 2011 (Belastingplan 2012), Stb. 2011, 639 
2Kamerstukken II, 2011/12, 33 003, nr. 3, blz. 115-116

woensdag 23 mei 2012

Wederom prijsdaling verkochte woningen

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in april 2012 5,2 procent lager dan in april 2011.
De prijsdaling is hiermee groter dan in maart, toen de huizenprijzen gemiddeld 4,7 procent lager waren dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de Prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster. Deze index geeft de prijsontwikkeling weer van bestaande koopwoningen in Nederland, die aan particulieren verkocht zijn.

Net als in voorgaande maanden waren in april in alle provincies de prijzen lager dan een jaar eerder. Ook alle woningtypen waren goedkoper dan in april 2011.

Er wisselden in april ruim 8 duizend bestaande koopwoningen van eigenaar. Dit is ruim 18 procent minder dan een jaar eerder. In alle provincies werden minder huizen verkocht. Verder waren alle woningtypen minder gewild dan een jaar eerder. Het totaal aantal transacties van januari 2012 tot en met april 2012 bedroeg ruim 32 duizend. Dat is ruim 16 procent minder dan in de eerste vier maanden van 2011.

Prijzen van bestaande koopwoningen

donderdag 17 mei 2012

Lenteakkoord uitgelekt aan de Telegraaf

Naar eigen zeggen is het lenetakkoord uitgelekt aan de Telegraaf.
Wat het akkoord inhoud voor Nederland kun je hier lezen:
Telegraaf: Lenteakkoord uitgelekt
En wat het inhoud voor de woningmarkt kun je hier lezen:
Telegraaf: gevolgen woningmarkt

Mocht je willen weten of het voor jou verstandig is om nu wel of niet een huis te kopen? Dan kan je het beste contact opnemen met sportiefste aankoopmakelaar van Amsterdam! :-)

vrijdag 11 mei 2012

Telegraaf bericht over verdoezelen slechte funderingen

In het bericht van de Telegraaf: Verkopers en makelaars verdoezelen funderingsproblemen
wordt weer eens duidelijk hoe belangrijk een aankoopmakelaar is. Uiteraard geschreven met de standaard Telegraaf-sensatie-stijl, maar daardoor een niet minder groot probleem bij het kopen van een huis.

Uiteraard heeft de verkoper en zeker ook zijn makelaar een meldingsplicht. Indien de verkoper weet van funderingsproblemen en dit niet meldt bij de verkoop dan is hij of zij altijd achteraf aansprakelijk te stellen. Blijft echter wel altijd de onderzoeksplicht van de koper en diens aankoopmakelaar overeind.

Als de verkoper aangeeft dat naar zijn weten er niks mis met de fundering is, geloof hem dan niet op zijn mooie blauwe ogen! Onderzoek of er ergens in het verleden problemen zijn geweest, of misschien is de fundering al aangepakt, zijn er meetbouten, is er scheurvorming te zien, scheefstand, etc. En nog makkelijker: schakel een aankoopmakelaar in en laat die het onderzoek doen. Hij weet waar hij moet kijken en waar hij informatie vandaan moet halen.

fundering, amsterdam, scheur in muur, aankoopmakelaar, voorkomen
Scheurvorming in de muur door verzakking, waarschijnlijk veroorzaakt door een slechte fundering.dinsdag 1 mei 2012

Samenvating principe akkoord voor woningmarktOm enigzins duidelijkheid te scheppen in de maatregelen die betrekking hebben op de woningmarkt in het Haags akkoord hieronder de belangrijkste punten.

 • De regering is voornemens om de hypotheekrenteaftrek te handhaven.
 • Vanaf januari 2013 moeten nieuwe hypotheken gedurende de looptijd in 30 jaar volledig en ten minste annuïtair worden afgelost om in aanmerking te komen voor de hypotheekrenteaftrek. 
 • Om de risico’s van hoge hypotheekschulden verder te beperken, wordt de Loan-to-Value ratio geleidelijk beperkt tot 100%. Oftewel er moet eigen geld meegebracht worden bij de aankoop van een huis.
 •  Om de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren, wordt de overdrachtsbelasting op woningen permanent verlaagd tot 2%. Dat draagt bij aan langdurige zekerheid op de woningmarkt en lagere financiële risico’s. 
 • De huren voor huurders met een inkomen van 33.000-43.000 euro per jaar mogen worden verhoogd met de inflatie plus 1%.

donderdag 19 april 2012

Worldcup boulderen in Log Dragomer (Slovenië) aanstaande zaterdag!

Aanstaande zaterdag is de 2de worldcup boulderen van dit seizoen. Het zal gehouden worden in Log Dragomer, in de buurt van Ljubljana (de hoofdstad van Slovenië).

Zaterdag om 10.00 uur starten de kwalificaties voor de mannen en om 16.00uur voor de vrouwen. Live te volgen via www.ifsc.tv! Dus kijken en aanmoedigen!

Deelnemers voor Nederland zijn: Wouter Jongeneelen, Nicky de Leeuw, Michiel Nieuwenhuijsen, Jorg Verhoeven, Vera Zijlstra en Hans Busker (me)

Voor diegene die niet weten wat boulderen is.....check dit filmpje!
Of Wikipedia natuurlijk!

Wat zijn de opties en gevolgen per 1 juli mbt de overdrachtsbelasting?

Sinds 15 juni 2011 geldt het tijdelijk verlaagde tarief voor de overdrachtsbelasting van 2%. Door de politiek in het leven geroepen om de woningmarkt uit het slop te trekken. Per 1 juli 2012 zal de overdrachtsbelasting weer terug gaan naar de oude 6%.

Maar wat zijn de mogelijke opties en gevolgen per 1 juli?

1) De politiek besluit alsnog de verlaging van de overdrachtsbelasting in stand te houden. De overdrachtsbelasting blijft dus voor een bepaalde tijd op 2% en de woningmarkt zal niet veel veranderen.

2) (Ideaal) De verhuisboete wordt afgeschaft! De politiek besluit om de overdrachtsbelasting geheel af te schaffen, dus gewoon 0%. Mogelijk gevolg is dat kopers eerder de stap nemen om een huis te kopen, bij de aankoop van een huis heb je nu alleen nog te maken met de kosten voor de notaris, de hypotheek, de taxatie, de bouwkundige keuring, NHG en de kosten voor de aankoopmakelaar. Bij een kleine stijging in de waarde van je woning heb je dan al alle kosten eruit en kan je zonder verlies verkopen.

3) De overdrachtsbelasting gaat terug naar de oude 6%. Woningen worden dan eigenlijk weer 4% duurder. Kopers zullen nog een keer extyra nadenken voordat ze overgaan tot het kopen van een huis. Gevolg is dat de woningmarkt verder in het slop raakt. Ik ben van mening dat de woningverkopers deze stijging van de prijs moeten compenseren. Om nog tot een verkoop te komen zullen de verkopers moeten zakken in prijs, en wel met ca. 4%, het verschil tussen het oude en nieuwe tarief.

Groot probleem is natuurlijk dat veel huizenbezitters niet meer kunnen zakken met hun prijs. Om dit duidelijk te maken hieronder een voorbeeld:

Meneer O. ver Kocht koopt in 2007 een appartement van 40m2 voor €200.000,-. Aangezien hij geen aankoopmakelaar had ingeschakeld, toen al boven de marktwaarde. Hier komt bovenop de kosten koper (ca.10%) en omdat het allemaal zo makkelijk gaat financiert meneer O. ver Kocht ook wat meubels mee à €10.000,-. Totaal sluit meneer O. ver Kocht een hypotheek af van €230.000,-. Uiteraard geheel aflossingsvrij, want anders kan meneer het niet betalen van zijn salaris van €35.000,-.

Nu wil meneer O. ver Kocht zijn huis verkopen, want intussen heeft hij een vriendin en een baby en dat is toch wat lastig in een huisje van 40m2. Zijn appartement is intussen in waarde gedaald (ca. 15%) dus is het nog maar €170.000,- waard. Een verschil van €60.000,- in vergelijking met zijn hypotheek! Als meneer O. ver Kocht het wil verkopen zal hij toch echt minimaal €220.000,- moeten halen. Met een groter verschil zal de bank nooit akkoord gaan. Enige mogelijkheid is er blijven wonen en eventueel de woning te koop houden voor een belachelijk hoge vraagprijs. (zie Funda voor legio voorbeelden)

Zie ook: Nog gebruik maken van het verlaagde tarief voor overdrachtsbelasting?


maandag 16 april 2012

Minder woningen verkocht in maart dan vorig jaar!

Kadaster registreert minder verkochte woningen dan in maart vorig jaar
In maart 2012 registreerde het Kadaster 9.064 verkochte woningen. Dit is een daling van 13,1% ten opzichte van maart 2011 (10.432). Vergeleken met februari 2012 is er sprake van een stijging van 16,1%. Het Kadaster registreerde toen 7.805 verkochte woningen.
 
Woningtypen
 De grootste daling deed zich voor bij de tussenwoningen met 14,4% in vergelijking tot maart 2011. Hoekwoningen daalden het minst in die periode met 8,9%. Ten opzichte van de voorgaande maand (februari 2012) laten de tussenwoningen dan weer de grootste stijging zien (18,9%). Vrijstaande woningen stegen met 7,9% het minst.

Provincies
Ten opzichte van maart 2011 is in alle provincies een daling te zien van het aantal geregistreerde verkochte woningen. De grootste daling doet zich voor in de provincie Friesland met 25,9%. Overijssel laat de kleinste daling zien van 3,5%. Noord Holland behoort bij de 4 grootste dalers met 16,9%. Ten opzichte van februari 2012 is er wel een stijging in alle provincies. De grootste stijging is in Overijssel met 23,9%, de kleinste in Flevoland met 7,1%.

Hypotheken
Het aantal geregistreerde hypotheken nam in maart 2012 met 33,3% af ten opzichte van maart 2011, van 23.968 naar 15.992. Vergeleken met februari 2012 is er een stijging van 12,9%.


Executieveilingen
In maart  2012 vonden 259 executieveilingen plaats. In maart 2011 waren dat er 270.


bron: kadaster

vrijdag 13 april 2012

Scheefwonen blijft voorlopig mogelijk

De Belastingdienst mag voorlopig geen inkomensgegevens doorspelen naar woningcorporaties en andere huisbazen.

Dat heeft de rechtbank in Den Haag vrijdag geoordeeld in een kort geding dat een aantal huurders uit Amsterdam had aangespannen tegen de Nederlandse staat. Het doel van het kabinet is om het mogelijk te maken de huur van huurders met een jaarinkomen boven de €43.000,- met 5% te verhogen. Dit om scheefwonen (een te lage huur ten opzichte van een te hoog inkoemen) tegen te gaan.

De wet moet nog worden goedgekeurd door het parlement en de regering hoopt dat dit op 1 juli lukt. Onderdeel van de wet is dat huisbazen inkomensgegevens van huurders kunnen opvragen bij de Belastingdienst. Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers had de Belastingdienst een ontheffing gegeven om die informatie nu alvast te geven, zodat de huurverhoging al per 1 juli 2012 in kon gaan.

Deze ontheffing is nu dus van de baan en het wordt eerst afwachten of de wet wordt goedgekeurd.


woensdag 11 april 2012

Aantal verleende bouwvergunningen fors gedaald

9 procent minder bouwvergunningen in 2011
Laagste aantal bouwvergunningen sinds 1953
Terugval vergunningen in tweede helft 2011
Aantal gereedgekomen woningen stijgt licht

In 2011 zijn 56 duizend bouwvergunningen verleend voor nieuwbouwwoningen. Dat is 9 procent minder dan in 2010 en het laagste aantal sinds 1953. Het aantal gereedgekomen woningen steeg met 3 procent. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

In het eerste halfjaar van 2011 nam het aantal verleende bouwvergunningen met 6 procent toe vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. In het tweede halfjaar van 2011 werd de situatie minder rooskleurig. Het aantal verleende bouwvergunningen daalde met 19 procent. Voor zowel koop- als huurwoningen zijn minder vergunningen verstrekt.

Het aantal gereedgekomen woningen nam wel licht toe. Bijna 58 duizend woningen kwamen in 2011 gereed, een groei van 3 procent. Zowel het aantal gereedgekomen huur- als koopwoningen groeide licht.

De toename van het aantal gereedgekomen koopwoningen was toe te schrijven aan de overheid, woningcorporaties en particuliere initiatieven. Bouwers voor de markt, zoals projectontwikkelaars, leverden vrijwel evenveel koopwoningen op als in 2010.


Volledig persbericht van het CBS in pdf: CBS

maandag 9 april 2012

Nog gebruik maken van het verlaagde tarief voor overdrachtsbelasting?

Sinds 15 juni 2011 geldt het tijdelijk verlaagde tarief van 2% voor de overdrachtsbelasting. Je kunt echter maar tot 1 juli 2012 van dit verlaagde tarief gebruik maken. Daarna zal de overdrachtsbelasting weer naar de normale 6% gaan.

Belangrijk om rekening mee te houden is dat de levering plaats moet vinden voor 1 juli 2012 en niet het tekenen van de koopakte. In de praktijk betekend dit dat als je nu aan het kijken bent om een huis te kopen je rekening moet houden met een aantal termijnen.

Globaal moet je rekening houden met minimaal de volgende termijnen:
- Onderhandelen, 1 dag tot ongelooflijk lang......hier houd ik dus even geen rekening mee
- Bouwkundige keuring en koopakte inplannen, ca. 1 week
- Termijn ontbindende voorwaarden voor de financiering, ca. 5 weken
- Termijn nodig om de gelden van de bank bij de notaris te krijgen, ca. 1 week

Dit komt er dus op neer dat er tussen een prijsakkoord en de levering toch zeker 7 weken zit, wat weer betekend dat, als je gebruik wilt maken van het verlaagde tarief, je uiterlijk 11 mei een akkoord moet hebben op de te kopen woning. En dan nog geldt: zorgen dat alles glad verloopt met de hele afhandeling, want je wilt geen vertraging oplopen!

Tenzij je gebruik gaat maken van een Groninger akte......meer informatie daarover via een consult bij Busker Makelaardij.

woensdag 4 april 2012

Nieuwe woningen op de lijst met gerenoveerde appartementen!

Weet jij iemand die interesse heeft in een dergelijk appartement? Deel deze link op facebook, twitter, google+ of je eigen blog en krijg een gratis taxatie voor elke nieuwe klant die jij aanbrengt!

Lijst met vooraanbiedingen van gerenoveerde appartementen:
Als er een woning tussen staat die je graag wilt zien dan dien je eerst Busker Makelaardij in te schakelen als aankoopmakelaar. Dit kan uiteraard ook slechts voor enkel deze woning, want wij werken op basis van no cure no pay. Klik hier voor contact.

Let op! Alle appartementen worden hoogwaardig gerenoveerd en zijn na oplevering direct te betrekken.

Gedwongen verkoop met verlies toegenomen

Het aantal mensen dat hun huis gedwongen met verlies moest verkopen en daarvoor een beroep deed op de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is in het eerste kwartaal van dit jaar opnieuw gestegen. 765 huishoudens maakten gebruik van de borgstelling tegen 491 in dezelfde periode vorig jaar, toen het aantal ook al omhoog was gegaan.

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, die de Nationale Hypotheek Garantie uitvoert, meldde woensdag dat de toename vooral kwam door scheidingen. Als gevolg van de daling van de huizenprijzen leidt een gedwongen verkoop steeds vaker tot verlies.

In het eerste kwartaal van dit jaar werden in totaal 28.900 nieuwe leningen met NHG verstrekt voor aankoop of verbetering van een eigen woning. Dat zijn er bijna 9000 minder dan het eerste kwartaal van vorig jaar.

De stichting vindt het huidige niveau van leningen met garantie nog steeds hoog. 'Door de huidige onzekere economische omstandigheden blijft de behoefte aan veilig en verantwoord lenen groot.'

De maximale hypotheek onder NHG-voorwaarden is tot 1 juli 350.000 euro. Daarna zakt dat bedrag in fases tot 265.000 euro in 2014. Het kabinet had het bedrag tijdelijk verhoogd om de woningmarkt in de economische crisis een stimulans te geven. Het bedrag van 265.000 euro is het oorspronkelijke bedrag.

Niet bij alle gedwongen verkopen die beroep doen op de NHG wordt het volledige bedrag aan restschuld kwijtgescholden. Belangrijkste criteria is dat de oorzaak van de gedwongen verkoop niet bij jezelf mag liggen.

Mocht je dus in de betalingsproblemen komen, geef dit dan zelf tijdig aan bij de bank en probeer er alles aan te doen om een oplossing te vinden. Ga niet lui achterover liggen met de gedachte dat de NHG altijd uitkomst biedt!

Klik op onderstaande link voor een pdf met de voorwaarden en normen van de NHG:
Voorwaarden NHG per 01-01-2012
Bron: Het Parool

maandag 2 april 2012

Ruim 100 duizend bezoekers openhuizendag

Volgens berichten heeft de openhuizendag van afgelopen zaterdag ruim 100.000 bezoekers getrokken. Ongeveer 56.000 huizenverkopers hadden hun deuren opengezet voor geïnteresseerde kopers. Gemiddeld bijna 2 bezoekers per huis.Helaas kreeg niet elk huis bezoek. Gemiddeld kreeg 1 op de 3,5 geen kijker over de vloer. Aan de laatste landelijke editie in het najaar deden ruim 50.000 woningen mee Toen kwamen er bijna 95.000 mensen kijken.

Grootste redenen om nu een huis te gaan kopen zijn:
 • De tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting
 • De relatief lage rente
 • Het grote aanbod van te koop staande huizen

Grootste valkuilen bij een huis kopen zijn:
 • De prijs vergelijken met vraagprijzen van soortgelijke woningen
 • Verliefd worden op de woning (gevolg: te veel betalen)
 • Slecht onderzoek doen naar de beschikbare informatie


vrijdag 30 maart 2012

Tips voor de open huizenroute op zaterdag

Morgen wordt de landelijke open huizen route wederom georganiseerd. Dit keer doen de NVM, VBO en VastgoedPro allemaal mee. Een perfecte kans voor jou als huizenzoeker meerdere woningen te bekijken zonder het gedoe van afspraken proberen in te plannen met de verkopend makelaar en waarschijnlijk eindelijk zonder dat je een vrije dag moet opnemen.

Om ervoor te zorgen dat je achteraf nog steeds weet wat je allemaal gezien hebt hieronder een aantal tips:

- Zorg dat je van elke woning een printje hebt met kenmerken, het adres en misschien een foto
- Vraag aan de eigenaar waarom hij of zij gaat verhuizen
- Vraag aan de eigenaar over de buren, beter een goede buur dan een verre vriend!
- Schrijf de voor- en nadelen op het printje na elke bezichtiging
- Is de woning absoluut niet wat je zoekt? Gooi dan het printje meteen weg
- Lees achteraf je aantekeningen nog eens rustig door en bespreek dit met iemand
- Bedenk welke woning(en) je een tweede keer zou willen zien en schakel je aankoopmakelaar in!
- Houdt het weer in de gaten, niets vervelender dan nog 4 bezichtigingen te hebben met een nat pak.

Succes!


woensdag 28 maart 2012

Voor de markt uit een huis kopen!

In de huizenmarkt worden er ook woningen "voor de markt uit" verkocht zoals dat heet. Hoe kan je daar als huizenkoper nu tussenkomen?
De huizenmarkt kent kopers en verkopers. Vaak zitten er tussen deze huizenverkopers grote partijen zoals woningbouwverenigingen, beleggers en investeerders. Vooral de laatste 2 zijn belangrijke spelers op de woningmarkt. Zij kopen hele panden, ontwikkelen deze tot appartementen en verkopen ze daarna als losse appartementsrechten.

En daar komt het voordeel van een aankoopmakelaar kijken. Voor iedere aankoopklant die wij binnen krijgen, kijken wij binnen het netwerk van beleggers en investeerders of er geschikte woningen tussen zitten. Zo kan het zijn dat wij al bij een woning kunnen kijken waar nog niet eens is begonnen met de verbouwing! Groot voordeel is natuurlijk dat je 1ste keus hebt bij een woning die niet op de reguliere markt te koop staat. Daarnaast kan je vaak nog invloed uitoefenen op de afwerking en misschien zelfs de indeling!

Dus daarom......neem een aankoopmakelaar mee! Bel of mail nu voor een vrijblijvende afspraak.
020-7726925
info@buskermakelaardij.nl 

Makelaar nog steeds gezien als bemiddelaar

In tegenstelling tot veel andere Europese landen mag een makelaar in Nederland slechts 1 kant kiezen, de verkopers of de kopers kant. Nog te vaak komt het voor dat potentiële kopers de verkopend makelaar als "de" makelaar beschouwen en niet bedenken dat deze makelaar wordt betaald door, en de belangen behartigd van, de verkopers. Dat is de reden waarom zo vaak aangeraden om als koper een eigen makelaar in te schakelen: een aankoopmakelaar.

Voor meer informatie verwijzen wij je naar onze website:
www.buskermakelaardij.nl

Klimmer en aankoopmakelaar

Naast nieuws over de huizenmarkt en vooraanbiedingen van gerenoveerde appartementen zullen hier ook de belevingen op wedstrijden en tijdens het buitenklimmen worden gedeeld!

Voor de huizenmarkt kun je ons ook volgen op facebook, twitter, of kijk op onze website:
Busker Makelaardij op Facebook
Hans Busker op Twitter
Website van Busker Makelaardij

Nieuw blog

Nieuw blog geopend over de Amsterdamse huizenmarkt gezien door de ogen van een aankoopmakelaar.