dinsdag 30 oktober 2012

Het regeerakkoord: een overzicht van de gevolgen voor de woningmarkt.


De gevolgen van het regeerakkoord voor de woningmarkt in begrijpelijke punten:


Minister
- Er komt een nieuwe minister: een minister voor Wonen en Rijksdienst. deze minister wordt belast met het woondossier, dit vanwege het grote belang en grote complexiteit van de hervormingen.

Overdrachtsbelasting 
- De overdrachtsbelasting bij het kopen van een woning blijft structureel op het verlaagde tarief van 2%.

Voorwaarden rente aftrek
- Voorwaarde voor de renteaftrek bij hypotheken per 1 januari 2013 is annuïtair aflossen.
- Duur van de hypotheekrenteaftrek blijft 30 jaar.

Hypotheekrenteaftrek
- Hypotheekrenteaftrek blijft bestaan maar wordt wel aangepast.
- Per 2014 wordt de maximale hypotheekrenteaftrek (de vierde schijf) elk jaar met een half procent terug gebracht tot de derde schijf (uiteindelijk 38%)
- De vierde en hoogste schijf wordt verlaagd van 52% naar 49%.
- per 2014 word de derde schijf verlaagd van 42% naar 38%.

Restschuld
- De rente betaald over de restschuld (schuld die overblijft na verkoop van de woning waarbij de opbrengst lager is dan de hoogte van de hypotheek) mag maximaal 5 jaar lang worden afgetrokken onder voorwaarden. (Voorwaarden nog niet geformuleerd)

Huurmarkt
- De huurtoeslag blijft intact.
- De huurverhoging wordt inkomensafhankelijk:
- Inkomen tot 33.000: 1,5% plus inflatie.
- Inkomen tussen de 33.000 en de 43.000: 2,5% plus inflatie.
- Inkomen boven de 43.000: 6,5% plus inflatie.
- Bij een inkomen boven de 43.000 wordt het waarderingssysteem tijdelijk buiten werking gesteld. Zodra de zittende huurder vertrekt geldt de maximale huursom weer. Dit om scheefwonen tegen te gaan.

donderdag 25 oktober 2012

Banken verstrekken weer makkelijker hypotheek!

Dat banken te moeilijk doen met het verstrekken van een hypotheek is een steeds vaker gehoord probleem. Als er iets met de woning aan de hand is, bijvoorbeeld particuliere erfpacht, code 3 fundering, slechte vve, onduidelijkheid over onderhoud van het pand, persoonlijke lening, credit card schuld, etc, wordt de aanvraag afgekeurd. Maar het wordt ook vaak overdreven!
Wij kregen net een finaal akkoord van de bank op de hypotheek voor een klant voor de aankoop van een appartement in Amsterdam met een code 3 fundering uit 1990. 1 bouwmuur was al opnieuw gefundeerd en de anderen moeten waarschijnlijk binnenkort gedaan worden. Hier was echter nog niet genoeg geld voor in kas en ook was er nog geen offerte aangevraagd bij een funderingsbedrijf. Normaal gesproken zou dit een no go voor de bank zijn, maar door goed onderzoek en vooral goede communicatie tussen de aankoopmakelaar en de bank zijn er weer 2 mensen blij gemaakt: koper en verkoper!

Uiteraard hebben wij als aankoopmakelaar met alle gebreken en toekomstig verwachte kosten, zoals fundering en onderhoud aan het pand, rekening gehouden in de onderhandelingen en de uiteindelijke aankoopprijs.
Busker aankoopmakelaars zorgen er namelijk voor dat je nooit teveel betaald voor jouw toekomstige huis!

vrijdag 12 oktober 2012

Monument onderhouden? Let op: Instandhoudingssubsidie vernieuwd!


De instandhoudingssubsidie voor Rijksmonumenten is zeer populair. Steeds meer monumenteneigenaren kunnen daarmee planmatig onderhoud uitvoeren. Dure restauraties ‘achteraf’ worden zo voorkomen. Om zo veel mogelijk eigenaren te ondersteunen, is de subsidieregeling op belangrijke onderdelen vernieuwd.
Grotste verandering in de regeling: de hoogte van de subsidie is niet meer gebaseerd op de subsidiabele kosten per monumentcategorie, maar op de herbouwwaarde per monument. Het voordeel is dat het monument zelf een 'weging' meekrijgt. De herbouwwaarde is te vinden op de polis of de offerte van de verzekeraar. Indien deze gedateerd is kunt u een erkende taxateur inschakelen voor een taxatie rapport met de herbouwwaarde. Tevens kan de aanvraag nu gedaan worden in de periode tussen 1 februari 2013 tot en met 31 maart 2013, voor de instandhoudingsperiode 2014 - 2019. Hierdoor vervalt het "wie het eerst komt die het eerst maalt principe".
Indien u hulp kunt gebruiken bij de aanvraag kunt u terecht bij Conserf, de officeuze partner van Busker Makelaardij op het gebied van monumenten. Gezien de enorme aanloop in de afgelopen jaren vragen wij u om zo vroeg mogelijk te beginnen met de aanvraag van het verplichte ‘instandhoudingsplan’. De aanvraag wordt ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).
Hieronder de belangrijkste punten voor u als monumenteneigenaar:
·         Elke eigenaar betaald voortaan 50% van de onderhoudskosten uit eigen middelen. Een vast percentage vereenvoudigt de regeling en er kunnen zo meer aanvragen gehonoreerd worden.
·         Bij gebouwde monumenten is het maximumbedrag aan subsidiabele kosten vanaf 2013 gebaseerd op de herbouwwaarde. De herbouwwaarde is te vinden op de polis of de offerte van de verzekeraar.
·         Voorrang voor Werelderfgoed (UNESCO) en professionele organisaties voor monumentenbehoud (aangewezen). Het overige budget wordt verdeeld over grotere en kleinere monumenten: 25% daarvan is bestemd voor monumenten met een herbouwwaarde boven de 8,3 miljoen euro en 75% is bestemd voor monumenten met een lagere herbouwwaarde.


Meer informatie is te vinden op de website van Conserf.

Amsterdam, monument, rijksmonument, monument kopen, huis kopen amsterdam, aankoopmakelaar, Busker Makelaardij, Unesco, werelderfgoed


Bron: nieuwsbrief Conserf