donderdag 28 juni 2012

New apartments available on the pre-market list!

There are new completely renovated apartments available on the pre-market listAnd by the end of this week there will be some more apartments available.


If the  apartment you are looking for is not available in the list, you can give us a call and let us find what you are looking for!


aankoopmakelaar, gerenoveerd appartement, amsterdam, huis kopen, makelaardij, busker makelaardijCheck it out now!
http://www.aankoopmakelaaramsterdam.blogspot.nl/p/vooraanbiedingen-gerenoveerde.html

woensdag 27 juni 2012

Gemeentelijke erfpachtaanbieding vaak te hoog!


Meer dan de helft van de erfpachters accepteert de gemeentelijke erfpachtaanbiedingen niet. Deskundigen stellen de jaarlijkse canon bij 82% van deze aanbiedingen gemiddeld € 591 lager vast dan de gemeente. Door de lage acceptatiegraad worden gemeente en erfpachter geconfronteerd met hogere kosten. Het college van B en W deelt de conclusie van de rekenkamer dat het systeem veranderd moet worden. Dit blijkt uit het vandaag verschenen rapport Canonherzieningen einde tijdvak, de gemeentelijke aanbiedingen onderzocht van de Rekenkamer Amsterdam.


De gemeente Amsterdam bezit veel grond. Deze grond verkoopt zij niet, maar geeft zij uit in erfpacht. De erfpachter mag de grond in principe altijd gebruiken, zolang hij zich maar aan de afspraken houdt en een vergoeding voor het gebruik van de grond - de (erfpacht)canon - betaalt. Afhankelijk van de voorwaarden  maken de gemeente en de erfpachter na 50 of 75 jaar nieuwe afspraken over de voorwaarden van het gebruik van de grond en de nieuwe canon. Voor een steeds groter wordend deel van de erfpachtrechten  doet de gemeente eerst een aanbieding voor de nieuwe canon. Gaat de erfpachter hiermee niet akkoord, dan wordt de canon alsnog door een commissie van drie deskundigen vastgesteld.

Na het afwijzen van de gemeentelijke aanbiedingen stellen deskundigen in 18% van de onderzochte dossiers de jaarlijks te betalen canon gemiddeld € 163 hoger vast dan de gemeente. In 82% werd de te betalen canon gemiddeld € 591 lager vastgesteld. 


Zowel de gemeente als de erfpachter blijven de kosten van de deskundigen bespaard (€ 885) wanneer de gemeentelijke aanbieding wordt geaccepteerd. Wanneer de gemeentelijke aanbiedingen en de  waardebepaling van deskundigen minder uiteen zouden lopen, pakt de gemeentelijke aanbieding voor zowel  de gemeente als de erfpachter voordeliger uit. In het geval dat de gemeente blijft doen wat ze tot nu toe deed, verwacht de rekenkamer dat nog meer erfpachters dan voorheen de gemeentelijke aanbieding zullen afwijzen, terwijl het aantal gemeentelijke aanbiedingen in de komende jaren sterk zal stijgen. Van ruim 200 in 2012 naar bijna 5.200 in 2023. 


Eén deel van de oplossing zit in het transparanter maken van (het systeem van) de gemeentelijke aanbieding. Daarvoor is het noodzakelijk dat het college onderzoekt hoe de gemeentelijke aanbiedingen voorspelbaar, begrijpelijk en controleerbaar kunnen worden gemaakt. Een ander deel van de oplossing is dat het gemeentebestuur zoekt naar mogelijkheden om de methode van de gemeente en die van deskundigen meer met elkaar overeen te laten komen. In dat geval is onderzoek naar de (juridische) mogelijkheden om gezamenlijke ‘spelregels’ af te spreken gewenst. Het college van B en W geeft aan het merendeel van de aanbevelingen van de rekenkamer te willen meenemen in de actualisatie van het erfpachtstelsel. 


Bron: Amsterdamse Rekenkamer

dinsdag 26 juni 2012

Samenwerking met Bob de Kort, Verbouw en Renovaties

renovatie, verbouwing, amsterdam, aankoopmakelaar, busker makelaardij, bob de kortOm je nog beter van dienst te kunnen zijn, zijn wij altijd op zoek naar goede contacten in de wereld van de Amsterdamse huizenmarkt. Zo kunnen wij onze klanten doorverwijzen naar een goede en betrouwbare partij indien zij bijvoorbeeld een hypotheek willen aanvragen, een verbouwing willen laten uitvoeren, de inrichting van hun huis willen uitbesteden, juridische zaken moeten regelen, etc.

Voor verbouwingen en renovaties hebben wij al vaker onze klanten doorgestuurd naar Bob de Kort, Verbouw en Renovaties. Aangezien wij erg tevreden zijn over het werk dat Bob de Kort met zijn bedrijf levert benadrukken we dat nogmaals via dit bericht!

Voor een kijkje op de website:
www.bobdekort.nl en www.verbouwenrenovaties.nl


maandag 18 juni 2012

Aantal verkochte woningen gestegen, koopsom gedaald in Mei

Kadaster registreert meer verkochte woningen dan in mei 2011

In mei 2012 registreerde het Kadaster 10.182 verkochte woningen. Dit is een stijging van 2,7% ten opzichte van mei 2011 (9.915). Vergeleken met april 2012 is er sprake van een stijging van 23,6%. Het Kadaster registreerde toen 8.236 verkochte woningen.


Woningtypen
Vrijwel alle woningtypen laten een stijging zien ten opzichte van het aantal geregistreerde verkochte woningen in mei 2011. Hoekwoningen stegen het meest in deze periode met 8,8%. De enige daling deed zich voor bij de appartementen met 2,1%. Ook ten opzichte van de voorgaande maand, april 2012, is de stijging bij de hoekwoningen het grootst (30,5%).

Provincies
Ten opzichte van mei 2011 is in zeven van de twaalf provincies een stijging te zien van het aantal geregistreerde verkochte woningen. De grootste stijging doet zich voor in de provincie Zeeland met 17,1%. Daar tegenover staat een daling van 4% in de provincie Friesland. Ten opzichte van april 2012 is er overal een stijging te zien. De grootste verandering is te zien in Limburg (29,1%) en Noord-Holland (29,0).

Hypotheken
Het aantal geregistreerde hypotheken nam in mei 2012 met 21,9% af ten opzichte van mei 2011, van 21.700 naar 16.942. Vergeleken met april 2012 is er een stijging van 19,1%.

Executieveilingen
In mei 2012 vonden 269 executieveilingen plaats. Dit is een stijging van 21,2% ten opzichte van mei 2011 (222).

Gemiddelde koopsom
De gemiddelde koopsom in mei 2012 daalde naar €228.010,-. Een daling van 1,3% ten opzichte van april toen zich er een licht herstel voordeet.


Bron:  Kadaster

vrijdag 15 juni 2012

Dit weekend: open tuinen dagen in Amsterdam

Elk jaar in het derde weekend van juni zijn de Amsterdamse Open Tuinen Dagen. Op 15, 16 en 17 juni 2012 zullen zo’n dertig grachtentuinen opengesteld worden voor het publiek. Dit jaar is het thema 'Koetshuizen en tuinhuizen'.


aankoopmakelaar, open tuinen, amsterdam

Voor meer informatie:
http://www.opentuinendagen.nl