maandag 28 mei 2012

Verlaging overdrachtsbelasting definitief

Overdrachtsbelasting. Verlaging tarief bij verkrijging woningen
Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio’s, Brieven en beleidsbesluiten
Besluit van 25 mei 2012, nr. BLKB 2012/863M

 De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

In dit besluit wordt goedgekeurd dat met ingang van 1 juli 2012 bij de verkrijging van een woning overdrachtsbelasting wordt geheven naar een tarief van 2 procent.

1. Inleiding 

Vanaf 15 juni 2011 is voor de verkrijging van woningen het tarief voor de overdrachtsbelasting tijdelijk verlaagd naar 2 procent. Deze tijdelijke maatregel loopt tot 1 juli 2012. In het Begrotingsakkoord 2013 is besloten om per 1 juli 2012 het tarief van de overdrachtsbelasting bij de verkrijging van woningen structureel naar 2 procent te verlagen. Deze wijziging zal opgenomen worden in een wetsvoorstel dat nog aan de Tweede Kamer moet worden aangeboden. Na inwerkingtreding van de wet werkt deze wijziging terug tot en met 1 juli 2012.

2. Goedkeuring 

Het is niet wenselijk dat belanghebbenden de verkrijging van een woning uitstellen tot het wetsvoorstel wordt aangenomen. Daarom keur ik vooruitlopend op wetswijziging het volgende goed. Goedkeuring Ik keur goed dat voor de heffing van overdrachtsbelasting een tarief van 2 procent wordt toegepast bij de verkrijging op of na 1 juli 2012 van een woning. Hieronder wordt het begrip woning nader toegelicht.

3. Woning 

De maatregel ziet op de verkrijging van woningen of van rechten waaraan deze zijn onderworpen. De structurele verlaging van het tarief wordt vormgegeven zoals deze als tijdelijke maatregel op 30 juni 2012 in artikel 14, tweede lid, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer is geregeld1. Voor de uitleg van het begrip woning verwijs ik naar de memorie van toelichting behorende bij de tijdelijke maatregel2.  

4.  Inwerkingtreding en vervaldatum 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2012.
Dit besluit geldt totdat het voornoemde wetsvoorstel tot wet is verheven.  
Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.


Den Haag,  25 mei 2012
de Staatssecretaris van Financiën F.H.H. Weekers


1Wet van 22 december 2011 (Belastingplan 2012), Stb. 2011, 639 
2Kamerstukken II, 2011/12, 33 003, nr. 3, blz. 115-116

woensdag 23 mei 2012

Wederom prijsdaling verkochte woningen

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in april 2012 5,2 procent lager dan in april 2011.
De prijsdaling is hiermee groter dan in maart, toen de huizenprijzen gemiddeld 4,7 procent lager waren dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de Prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster. Deze index geeft de prijsontwikkeling weer van bestaande koopwoningen in Nederland, die aan particulieren verkocht zijn.

Net als in voorgaande maanden waren in april in alle provincies de prijzen lager dan een jaar eerder. Ook alle woningtypen waren goedkoper dan in april 2011.

Er wisselden in april ruim 8 duizend bestaande koopwoningen van eigenaar. Dit is ruim 18 procent minder dan een jaar eerder. In alle provincies werden minder huizen verkocht. Verder waren alle woningtypen minder gewild dan een jaar eerder. Het totaal aantal transacties van januari 2012 tot en met april 2012 bedroeg ruim 32 duizend. Dat is ruim 16 procent minder dan in de eerste vier maanden van 2011.

Prijzen van bestaande koopwoningen

donderdag 17 mei 2012

Lenteakkoord uitgelekt aan de Telegraaf

Naar eigen zeggen is het lenetakkoord uitgelekt aan de Telegraaf.
Wat het akkoord inhoud voor Nederland kun je hier lezen:
Telegraaf: Lenteakkoord uitgelekt
En wat het inhoud voor de woningmarkt kun je hier lezen:
Telegraaf: gevolgen woningmarkt

Mocht je willen weten of het voor jou verstandig is om nu wel of niet een huis te kopen? Dan kan je het beste contact opnemen met sportiefste aankoopmakelaar van Amsterdam! :-)

vrijdag 11 mei 2012

Telegraaf bericht over verdoezelen slechte funderingen

In het bericht van de Telegraaf: Verkopers en makelaars verdoezelen funderingsproblemen
wordt weer eens duidelijk hoe belangrijk een aankoopmakelaar is. Uiteraard geschreven met de standaard Telegraaf-sensatie-stijl, maar daardoor een niet minder groot probleem bij het kopen van een huis.

Uiteraard heeft de verkoper en zeker ook zijn makelaar een meldingsplicht. Indien de verkoper weet van funderingsproblemen en dit niet meldt bij de verkoop dan is hij of zij altijd achteraf aansprakelijk te stellen. Blijft echter wel altijd de onderzoeksplicht van de koper en diens aankoopmakelaar overeind.

Als de verkoper aangeeft dat naar zijn weten er niks mis met de fundering is, geloof hem dan niet op zijn mooie blauwe ogen! Onderzoek of er ergens in het verleden problemen zijn geweest, of misschien is de fundering al aangepakt, zijn er meetbouten, is er scheurvorming te zien, scheefstand, etc. En nog makkelijker: schakel een aankoopmakelaar in en laat die het onderzoek doen. Hij weet waar hij moet kijken en waar hij informatie vandaan moet halen.

fundering, amsterdam, scheur in muur, aankoopmakelaar, voorkomen
Scheurvorming in de muur door verzakking, waarschijnlijk veroorzaakt door een slechte fundering.dinsdag 1 mei 2012

Samenvating principe akkoord voor woningmarktOm enigzins duidelijkheid te scheppen in de maatregelen die betrekking hebben op de woningmarkt in het Haags akkoord hieronder de belangrijkste punten.

  • De regering is voornemens om de hypotheekrenteaftrek te handhaven.
  • Vanaf januari 2013 moeten nieuwe hypotheken gedurende de looptijd in 30 jaar volledig en ten minste annuïtair worden afgelost om in aanmerking te komen voor de hypotheekrenteaftrek. 
  • Om de risico’s van hoge hypotheekschulden verder te beperken, wordt de Loan-to-Value ratio geleidelijk beperkt tot 100%. Oftewel er moet eigen geld meegebracht worden bij de aankoop van een huis.
  •  Om de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren, wordt de overdrachtsbelasting op woningen permanent verlaagd tot 2%. Dat draagt bij aan langdurige zekerheid op de woningmarkt en lagere financiële risico’s. 
  • De huren voor huurders met een inkomen van 33.000-43.000 euro per jaar mogen worden verhoogd met de inflatie plus 1%.