donderdag 19 april 2012

Worldcup boulderen in Log Dragomer (Slovenië) aanstaande zaterdag!

Aanstaande zaterdag is de 2de worldcup boulderen van dit seizoen. Het zal gehouden worden in Log Dragomer, in de buurt van Ljubljana (de hoofdstad van Slovenië).

Zaterdag om 10.00 uur starten de kwalificaties voor de mannen en om 16.00uur voor de vrouwen. Live te volgen via www.ifsc.tv! Dus kijken en aanmoedigen!

Deelnemers voor Nederland zijn: Wouter Jongeneelen, Nicky de Leeuw, Michiel Nieuwenhuijsen, Jorg Verhoeven, Vera Zijlstra en Hans Busker (me)

Voor diegene die niet weten wat boulderen is.....check dit filmpje!
Of Wikipedia natuurlijk!

Wat zijn de opties en gevolgen per 1 juli mbt de overdrachtsbelasting?

Sinds 15 juni 2011 geldt het tijdelijk verlaagde tarief voor de overdrachtsbelasting van 2%. Door de politiek in het leven geroepen om de woningmarkt uit het slop te trekken. Per 1 juli 2012 zal de overdrachtsbelasting weer terug gaan naar de oude 6%.

Maar wat zijn de mogelijke opties en gevolgen per 1 juli?

1) De politiek besluit alsnog de verlaging van de overdrachtsbelasting in stand te houden. De overdrachtsbelasting blijft dus voor een bepaalde tijd op 2% en de woningmarkt zal niet veel veranderen.

2) (Ideaal) De verhuisboete wordt afgeschaft! De politiek besluit om de overdrachtsbelasting geheel af te schaffen, dus gewoon 0%. Mogelijk gevolg is dat kopers eerder de stap nemen om een huis te kopen, bij de aankoop van een huis heb je nu alleen nog te maken met de kosten voor de notaris, de hypotheek, de taxatie, de bouwkundige keuring, NHG en de kosten voor de aankoopmakelaar. Bij een kleine stijging in de waarde van je woning heb je dan al alle kosten eruit en kan je zonder verlies verkopen.

3) De overdrachtsbelasting gaat terug naar de oude 6%. Woningen worden dan eigenlijk weer 4% duurder. Kopers zullen nog een keer extyra nadenken voordat ze overgaan tot het kopen van een huis. Gevolg is dat de woningmarkt verder in het slop raakt. Ik ben van mening dat de woningverkopers deze stijging van de prijs moeten compenseren. Om nog tot een verkoop te komen zullen de verkopers moeten zakken in prijs, en wel met ca. 4%, het verschil tussen het oude en nieuwe tarief.

Groot probleem is natuurlijk dat veel huizenbezitters niet meer kunnen zakken met hun prijs. Om dit duidelijk te maken hieronder een voorbeeld:

Meneer O. ver Kocht koopt in 2007 een appartement van 40m2 voor €200.000,-. Aangezien hij geen aankoopmakelaar had ingeschakeld, toen al boven de marktwaarde. Hier komt bovenop de kosten koper (ca.10%) en omdat het allemaal zo makkelijk gaat financiert meneer O. ver Kocht ook wat meubels mee à €10.000,-. Totaal sluit meneer O. ver Kocht een hypotheek af van €230.000,-. Uiteraard geheel aflossingsvrij, want anders kan meneer het niet betalen van zijn salaris van €35.000,-.

Nu wil meneer O. ver Kocht zijn huis verkopen, want intussen heeft hij een vriendin en een baby en dat is toch wat lastig in een huisje van 40m2. Zijn appartement is intussen in waarde gedaald (ca. 15%) dus is het nog maar €170.000,- waard. Een verschil van €60.000,- in vergelijking met zijn hypotheek! Als meneer O. ver Kocht het wil verkopen zal hij toch echt minimaal €220.000,- moeten halen. Met een groter verschil zal de bank nooit akkoord gaan. Enige mogelijkheid is er blijven wonen en eventueel de woning te koop houden voor een belachelijk hoge vraagprijs. (zie Funda voor legio voorbeelden)

Zie ook: Nog gebruik maken van het verlaagde tarief voor overdrachtsbelasting?


maandag 16 april 2012

Minder woningen verkocht in maart dan vorig jaar!

Kadaster registreert minder verkochte woningen dan in maart vorig jaar
In maart 2012 registreerde het Kadaster 9.064 verkochte woningen. Dit is een daling van 13,1% ten opzichte van maart 2011 (10.432). Vergeleken met februari 2012 is er sprake van een stijging van 16,1%. Het Kadaster registreerde toen 7.805 verkochte woningen.
 
Woningtypen
 De grootste daling deed zich voor bij de tussenwoningen met 14,4% in vergelijking tot maart 2011. Hoekwoningen daalden het minst in die periode met 8,9%. Ten opzichte van de voorgaande maand (februari 2012) laten de tussenwoningen dan weer de grootste stijging zien (18,9%). Vrijstaande woningen stegen met 7,9% het minst.

Provincies
Ten opzichte van maart 2011 is in alle provincies een daling te zien van het aantal geregistreerde verkochte woningen. De grootste daling doet zich voor in de provincie Friesland met 25,9%. Overijssel laat de kleinste daling zien van 3,5%. Noord Holland behoort bij de 4 grootste dalers met 16,9%. Ten opzichte van februari 2012 is er wel een stijging in alle provincies. De grootste stijging is in Overijssel met 23,9%, de kleinste in Flevoland met 7,1%.

Hypotheken
Het aantal geregistreerde hypotheken nam in maart 2012 met 33,3% af ten opzichte van maart 2011, van 23.968 naar 15.992. Vergeleken met februari 2012 is er een stijging van 12,9%.


Executieveilingen
In maart  2012 vonden 259 executieveilingen plaats. In maart 2011 waren dat er 270.


bron: kadaster

vrijdag 13 april 2012

Scheefwonen blijft voorlopig mogelijk

De Belastingdienst mag voorlopig geen inkomensgegevens doorspelen naar woningcorporaties en andere huisbazen.

Dat heeft de rechtbank in Den Haag vrijdag geoordeeld in een kort geding dat een aantal huurders uit Amsterdam had aangespannen tegen de Nederlandse staat. Het doel van het kabinet is om het mogelijk te maken de huur van huurders met een jaarinkomen boven de €43.000,- met 5% te verhogen. Dit om scheefwonen (een te lage huur ten opzichte van een te hoog inkoemen) tegen te gaan.

De wet moet nog worden goedgekeurd door het parlement en de regering hoopt dat dit op 1 juli lukt. Onderdeel van de wet is dat huisbazen inkomensgegevens van huurders kunnen opvragen bij de Belastingdienst. Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers had de Belastingdienst een ontheffing gegeven om die informatie nu alvast te geven, zodat de huurverhoging al per 1 juli 2012 in kon gaan.

Deze ontheffing is nu dus van de baan en het wordt eerst afwachten of de wet wordt goedgekeurd.


woensdag 11 april 2012

Aantal verleende bouwvergunningen fors gedaald

9 procent minder bouwvergunningen in 2011
Laagste aantal bouwvergunningen sinds 1953
Terugval vergunningen in tweede helft 2011
Aantal gereedgekomen woningen stijgt licht

In 2011 zijn 56 duizend bouwvergunningen verleend voor nieuwbouwwoningen. Dat is 9 procent minder dan in 2010 en het laagste aantal sinds 1953. Het aantal gereedgekomen woningen steeg met 3 procent. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

In het eerste halfjaar van 2011 nam het aantal verleende bouwvergunningen met 6 procent toe vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. In het tweede halfjaar van 2011 werd de situatie minder rooskleurig. Het aantal verleende bouwvergunningen daalde met 19 procent. Voor zowel koop- als huurwoningen zijn minder vergunningen verstrekt.

Het aantal gereedgekomen woningen nam wel licht toe. Bijna 58 duizend woningen kwamen in 2011 gereed, een groei van 3 procent. Zowel het aantal gereedgekomen huur- als koopwoningen groeide licht.

De toename van het aantal gereedgekomen koopwoningen was toe te schrijven aan de overheid, woningcorporaties en particuliere initiatieven. Bouwers voor de markt, zoals projectontwikkelaars, leverden vrijwel evenveel koopwoningen op als in 2010.


Volledig persbericht van het CBS in pdf: CBS

maandag 9 april 2012

Nog gebruik maken van het verlaagde tarief voor overdrachtsbelasting?

Sinds 15 juni 2011 geldt het tijdelijk verlaagde tarief van 2% voor de overdrachtsbelasting. Je kunt echter maar tot 1 juli 2012 van dit verlaagde tarief gebruik maken. Daarna zal de overdrachtsbelasting weer naar de normale 6% gaan.

Belangrijk om rekening mee te houden is dat de levering plaats moet vinden voor 1 juli 2012 en niet het tekenen van de koopakte. In de praktijk betekend dit dat als je nu aan het kijken bent om een huis te kopen je rekening moet houden met een aantal termijnen.

Globaal moet je rekening houden met minimaal de volgende termijnen:
- Onderhandelen, 1 dag tot ongelooflijk lang......hier houd ik dus even geen rekening mee
- Bouwkundige keuring en koopakte inplannen, ca. 1 week
- Termijn ontbindende voorwaarden voor de financiering, ca. 5 weken
- Termijn nodig om de gelden van de bank bij de notaris te krijgen, ca. 1 week

Dit komt er dus op neer dat er tussen een prijsakkoord en de levering toch zeker 7 weken zit, wat weer betekend dat, als je gebruik wilt maken van het verlaagde tarief, je uiterlijk 11 mei een akkoord moet hebben op de te kopen woning. En dan nog geldt: zorgen dat alles glad verloopt met de hele afhandeling, want je wilt geen vertraging oplopen!

Tenzij je gebruik gaat maken van een Groninger akte......meer informatie daarover via een consult bij Busker Makelaardij.

woensdag 4 april 2012

Nieuwe woningen op de lijst met gerenoveerde appartementen!

Weet jij iemand die interesse heeft in een dergelijk appartement? Deel deze link op facebook, twitter, google+ of je eigen blog en krijg een gratis taxatie voor elke nieuwe klant die jij aanbrengt!

Lijst met vooraanbiedingen van gerenoveerde appartementen:
Als er een woning tussen staat die je graag wilt zien dan dien je eerst Busker Makelaardij in te schakelen als aankoopmakelaar. Dit kan uiteraard ook slechts voor enkel deze woning, want wij werken op basis van no cure no pay. Klik hier voor contact.

Let op! Alle appartementen worden hoogwaardig gerenoveerd en zijn na oplevering direct te betrekken.

Gedwongen verkoop met verlies toegenomen

Het aantal mensen dat hun huis gedwongen met verlies moest verkopen en daarvoor een beroep deed op de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is in het eerste kwartaal van dit jaar opnieuw gestegen. 765 huishoudens maakten gebruik van de borgstelling tegen 491 in dezelfde periode vorig jaar, toen het aantal ook al omhoog was gegaan.

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, die de Nationale Hypotheek Garantie uitvoert, meldde woensdag dat de toename vooral kwam door scheidingen. Als gevolg van de daling van de huizenprijzen leidt een gedwongen verkoop steeds vaker tot verlies.

In het eerste kwartaal van dit jaar werden in totaal 28.900 nieuwe leningen met NHG verstrekt voor aankoop of verbetering van een eigen woning. Dat zijn er bijna 9000 minder dan het eerste kwartaal van vorig jaar.

De stichting vindt het huidige niveau van leningen met garantie nog steeds hoog. 'Door de huidige onzekere economische omstandigheden blijft de behoefte aan veilig en verantwoord lenen groot.'

De maximale hypotheek onder NHG-voorwaarden is tot 1 juli 350.000 euro. Daarna zakt dat bedrag in fases tot 265.000 euro in 2014. Het kabinet had het bedrag tijdelijk verhoogd om de woningmarkt in de economische crisis een stimulans te geven. Het bedrag van 265.000 euro is het oorspronkelijke bedrag.

Niet bij alle gedwongen verkopen die beroep doen op de NHG wordt het volledige bedrag aan restschuld kwijtgescholden. Belangrijkste criteria is dat de oorzaak van de gedwongen verkoop niet bij jezelf mag liggen.

Mocht je dus in de betalingsproblemen komen, geef dit dan zelf tijdig aan bij de bank en probeer er alles aan te doen om een oplossing te vinden. Ga niet lui achterover liggen met de gedachte dat de NHG altijd uitkomst biedt!

Klik op onderstaande link voor een pdf met de voorwaarden en normen van de NHG:
Voorwaarden NHG per 01-01-2012
Bron: Het Parool

maandag 2 april 2012

Ruim 100 duizend bezoekers openhuizendag

Volgens berichten heeft de openhuizendag van afgelopen zaterdag ruim 100.000 bezoekers getrokken. Ongeveer 56.000 huizenverkopers hadden hun deuren opengezet voor geïnteresseerde kopers. Gemiddeld bijna 2 bezoekers per huis.Helaas kreeg niet elk huis bezoek. Gemiddeld kreeg 1 op de 3,5 geen kijker over de vloer. Aan de laatste landelijke editie in het najaar deden ruim 50.000 woningen mee Toen kwamen er bijna 95.000 mensen kijken.

Grootste redenen om nu een huis te gaan kopen zijn:
  • De tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting
  • De relatief lage rente
  • Het grote aanbod van te koop staande huizen

Grootste valkuilen bij een huis kopen zijn:
  • De prijs vergelijken met vraagprijzen van soortgelijke woningen
  • Verliefd worden op de woning (gevolg: te veel betalen)
  • Slecht onderzoek doen naar de beschikbare informatie